Á. SZ. F.

Adattovábbítási Nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Prospero Kft. (Budapest, Károly krt. 22.) által a http://kontaktcoffee.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

By clicking the Redirect button the Customer accepts Prospero Kft. (Budapest, Károly krt. 22.) at http://kontaktcoffee.com/ to provide the following personal data stored in its user database to OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Provided data: family name, given name, country, phone number, e-mail address. The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions and fraud-monitoring for users defence.

Adatvédelem

Prospero Kft. (Budapest, Károly krt. 22.) /továbbiakban: Szolgáltató/ a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Inftv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli és tartja nyilván.

A Megrendelő kijelenti, hogy személyes adatait önként bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére.

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző jogi személy neve, elérhetősége:

Prospero Kft. (Budapest, Károly krt. 22., Nyilvántartási szám: 34822085,  Email: shop@kontaktcofee.com)

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdése szerint

A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során. (Pld. a csomagküldő szolgáltatónak)

Szolgáltató által kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és számlázási cím.

A törlési igényt e-mailben a shop@kontaktcoffee.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Törlés esetén a felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok nem állíthatóak helyre.

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Prospero Kft.

Székhely: Budapest, Károly krt. 22.

Adószám:10435403-2-41

EU VAT NUMBER: HU10435403

Cégjegyzékszám: 01-09-071211

Bankszámlaszám: 11100104-10435403-01000003

KSH szám: 10435403-4771-113-01